Referanser

Vi har siden 1984 utarbeidet, utviklet og gjennomført bedriftskurs og konsulentoppdrag for mange selskaper, og her kan nevnes bl.a: 

·        Norges Røde Kors
·        Norske Shell
·        Norske Fina
·        Statens Vegvesen i Akershus og Buskerud
·        Vägverket i Sverige·        Gjensidige Forsikring
·        Uni Storbrand
·        Vesta
·        Trygg Trafikk
·        Forsvaret
·        Norges Lastebileier Forbund (NLF)
·        Falken
·        Bertel O. Steen a/s
·        Norsk Scania
·        Brannvesenet på Romerike
·        Oslo Brann-og redningsetat
·        Oslo Havnevesen
·        Arbeidskontorene/Trygdekontorene/NAV
·        Øvre Romerike Billag a/s
·        Oslo og Follo Busstrafikk a/s
·        A/S Enebakkrutene
·        A/S Romeriksbussene
·        Schøyens Bilsentraler a/s
·        Jotunheimen og Valdresruta a/s
·        Sporveisbussene A/S, UNI-buss Oslo
·        Nedre Romerike Minibuss
·        SAS- transportservice/Flybussen
·        Tollregion Oslo-Akershus
·        Postens transportsenter
·        Hadeland Bilselskap A/S
·        Skandinavisk Trafikksenter
·        Norsk Trafikksenter
·        Securitas
·        Gardermoen Fuelling System
·        SAS Tekniske, Gardermoen
·        Nettbuss, Eidsvoll og Lillestrøm
·        PAN-buss
·        Vegdirektoratet
·        Høgskolen i Nord-Trøndelag
·        Lavprisekspressen A/S (Arctic)
·        Tollpost- Globe
·        Transportformidlingen Oslo (TF)
·        Oslo Kommune, Vann- og avløpsetaten
·        Øvre Romerike Taxi
·        Jakheln Transport a/s
·        Odd Langdalen a/s
·        Reno Norden a/s
·        MAN last og buss a/s
·        Jernia a/s
·        Havi Logistik a/s
·        Pals a/s
·        Nettbuss Drammen
·        Rema Distribusjon
·        Go’e bussa
·        Jensen Turbiler
·        Sodexo A/S
·        Arbeidstilsynet Oslo
·        Norgesbuss AS
·        OsloBuss.no