Referanser

Vi har siden 1984 utarbeidet, utviklet og gjennomført bedriftskurs og konsulentoppdrag for mange selskaper, og her kan nevnes bl.a: 

*        Norges Røde Kors
*        Norske Shell
*        Norske Fina
*        Statens Vegvesen i Akershus og Buskerud
*        Vägverket i Sverige·       
*        Gjensidige Forsikring
*        Uni Storbrand
*        Vesta
*        Trygg Trafikk
*        Forsvaret
*        Norges Lastebileier Forbund (NLF)
*        Falken
*        Bertel O. Steen a/s
*        Norsk Scania
*        Brannvesenet på Romerike
*        Oslo Brann-og redningsetat
*        Oslo Havnevesen
*        Arbeidskontorene/Trygdekontorene/NAV
*        Øvre Romerike Billag a/s
*        Oslo og Follo Busstrafikk a/s
*        A/S Enebakkrutene
*        A/S Romeriksbussene
*        Schøyens Bilsentraler a/s
*        Jotunheimen og Valdresruta a/s
*        Sporveisbussene A/S, UNI-buss Oslo
*        Nedre Romerike Minibuss
*        SAS- transportservice/Flybussen
*        Tollregion Oslo-Akershus
*        Postens transportsenter
*        Hadeland Bilselskap A/S
*        Skandinavisk Trafikksenter
*        Norsk Trafikksenter
*        Securitas
*        Gardermoen Fuelling System
*        SAS Tekniske, Gardermoen
*        Nettbuss, Eidsvoll og Lillestrøm
*        PAN-buss
*        Vegdirektoratet
*        Høgskolen i Nord-Trøndelag
*        Lavprisekspressen A/S (Arctic)
*        Tollpost- Globe
*        Transportformidlingen Oslo (TF)
*        Oslo Kommune, Vann- og avløpsetaten
*        Øvre Romerike Taxi
*        Jakheln Transport a/s
*        Odd Langdalen a/s
*        Reno Norden a/s
*        MAN last og buss a/s
*        Jernia a/s
*        Havi Logistik a/s
*        Pals a/s
*        Nettbuss Drammen
*        Rema Distribusjon
*        Go’e bussa
*        Jensen Turbiler
*        Sodexo A/S
*        Arbeidstilsynet Oslo
*        Norgesbuss AS
*        OsloBuss.no