Yrkessjåfør

NB! Nå godkjent kursarrangør for arbeidsvarsling iht. Håndbok 051 "Arbeid på og ved veg" Ta kontakt for kurs!
 

Førerkort:


- 3 ukers Dagkurs klasse C, lastebil eller klasse D, buss gjennomføres ca. hver annen måned.
- Teorikurs kveld klasse C, lastebil og klasse D, buss gjennomføres jevnlig.
- Klasse C1, lett lastebil og klasse D1, minibuss kan kombineres med disse kursene.
- BE, D1E, C1E, CE gjennomføres kontinuerlig 
- Grunnutdanning Yrkessjåfør blir gjennomført etter etterspørsel og behov.
- Etterutdanning gjennomføres både etter avtale ca. hver annen mnd.

Andre kurs:


- Arbeidsvarsling i.h.t Håndbok 051 "Arbeid på og ved veg"
- ADR Grunnkurs, ADR Tankkurs, ADR kl. 1 og kl 7 gjennomføres ca. hver måned.
- Lastebilkrankurs gjennomføres ca hver annen måned og etter etterspørsel.

 

Bedriftskurs:

 
Skreddersys for den enkelte bedrift eller gruppe.
- Arbeidsvarsling i.h.t Håndbok 051 "Arbeid på og ved veg"
- Kjøre og hviletid / bruk av digital fartskriver - eierens plikter
- Eco-driving / økonomikjøring
- Bevistgjøring av riktig kjøreadferd
- Nye forskrifter
- Internkontroll / HMS-kurs

 
 
 

Kontakt oss