ADR kurs

NB! Nå godkjent kursarrangør for arbeidsvarsling iht. Håndbok 051 "Arbeid på og ved veg" Ta kontakt for kurs!
 

Førerkort:

Vi gjennomfører jevnlig:
- 3 ukers Dagkurs klasse C, lastebil eller klasse D, buss.
- Teorikurs kveld klasse C, lastebil og klasse D, buss.
- Klasse C1, lett lastebil og klasse D1, minibuss kan kombineres med disse kursene.
- BE, D1E, C1E, CE. 
- Grunnutdanning Yrkessjåfør 140 timer og 35 timer.
- Etterutdanning.
 

Andre kurs:


Arbeidsvarsling i.h.t Håndbok 051 "Arbeid på og ved veg"
- ADR Grunnkurs, ADR Tankkurs, ADR kl. 1 og kl 7.
- Lastebilkrankurs.


Bedriftskurs:

 
Skreddersys for den enkelte bedrift eller gruppe.
Arbeidsvarsling i.h.t Håndbok 051 "Arbeid på og ved veg"
- Kjøre og hviletid / bruk av digital fartskriver - eierens plikter
- Eco-driving / økonomikjøring
- Bevistgjøring av riktig kjøreadferd
- Nye forskrifter
- Internkontroll / HMS-kurs

Kontakt oss